The Continuously Sympathizing Precision - Kaw Liga

Hickandets baksida

Att man får hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall är inte bara något att skratta åt, det kan vara ett riktigt elände om man nu råkar ur för det som vi kallar för hicka i vardagligt tal och som vi kanske inte känner igen så väl på termen hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall men som om jag nu är rätt informerad skall vara det rätt uttrycket för att hicka! Däremot skall man komma ihåg att det frekventa återkommande hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen bör gå över av sig självt med tiden så det finns ingen orsak till panik där man sitter och hickar!